Jouw bedrijf bevindt zich in de organisatiefase (4% van alle bedrijven).

Het bedrijf zit niet meer in de start-upfase. De aanpak van de onderneming lijkt te werken. Er worden overeenkomsten gesloten en de diensten of producten die jullie bieden lijken door de markt geaccepteerd te worden en de geldstroom begint gezonder te worden.

Het bedrijf richt zich niet alleen meer op de producten of diensten, maar de focus verschuift steeds meer richting de markt. Wat dit inhoudt? De organisatie wilt het marktaandeel vergroten. Het aantal sales stijgt, maar de marges niet. De oorzaak hiervan? Er wordt teveel met kortingen en bonussen gestrooid.

De zelfstandige moet meer mensen aannemen, want hij redt het niet meer alleen. Een valkuil in dit stadium kan zijn om kennissen en vrienden in de organisatie te plaatsen.

Elevate Groeitest | Organisatiefase

Belangrijke vragen die er gesteld worden in deze fase:

 • Welk product in welke branche serveren we momenteel?
 • Hoe zijn de taken verdeeld binnen het bedrijf?
 • Hoeveel prioriteit geef je de vergaderingen?
 • Welke processen en systemen moeten er in het leven geroepen worden?
 • Hoe bewaak ik de kwaliteit als de focus verschuift?
 • Hoe komt de onderneming aan mensen die het managementteam (MT) moeten zijn?
 • Hoe komt de onderneming aan de beste afgevaardigden voor nieuwe functies?

Succesfactoren.

De onderneming kan vooruitgang en succes boeken als:

 • De onderneming blijft bij haar kernpropositie
 • Aanvullende en complementaire producten of diensten worden gelanceerd die de kernpropositie verbeteren
 • De onderneming zich niet naar binnen wendt, maar te allen tijde de focus op de klant houdt en klantgericht blijft

De transitie naar de volgende fase gaat vaak niet zonder tegenslagen. Als de vraag naar je product te groot wordt, kun je te maken krijgen met leveringsproblemen. Hierdoor ben je niet meer in staat je kwaliteit te waarborgen.

Gezonde en ongezonde problemen

Gezonde problemen die zich kunnen voordoen:

 • Flinke dosis zelfvertrouwen van het bedrijf en de ondernemer
 • Gretig op het binnenhalen van sales
 • Het energielevel ligt te hoog
 • De nadruk ligt voornamelijk op verkopen
 • Kansen zoeken waar de organisatie nog meer in kan investeren
 • De organisatie verkoopt meer dan het in werkelijkheid aankan
 • Geen grip op de uitgaven
 • Er mist een goede structuur tijdens interne meetings
 • Er heerst gebrek aan stelselmatige personeels- en salarisadministratie
 • De ondernemer is omgeven met kritiekloze mensen
 • De ondernemer wordt steeds beter in delegeren
 • De ondernemer stelt verwachtingen die niet haalbaar zijn
 • De interne communicatie is verstrooid
 • Hoop is gericht op wonderen en geluk
 • De taken binnen de organisatie zijn niet helder verdeeld
 • Medewerkers, maar soms ook klanten, leggen de organisatie onder de loep door kritische vragen te stellen
 • De interne integratie is niet op orde. Er worden manieren ontwikkeld om snel problemen op te lossen zonder na te denken over een gestructureerde langetermijnoplossing
 • De processen en systemen zijn niet waterdicht
 • Taken prioriteren is lastig
 • De ondernemer blijft onmisbaar om de organisatie te runnen en groter te laten worden

Ongezonde problemen die zich kunnen voordoen:

 • Een zelfingenomen houding van de organisatie of ondernemer
 • Te weinig focus
 • Arbeidsvermogen wordt te veel verspreid over verschillende aspecten
 • Het accent ligt op verkopen in combinatie met overhaaste focus
 • Geen duidelijke grenzen stellen bij wat het bedrijf allemaal kan doen en geen grenzen stellen bij het beoordelen van nieuwe mogelijkheden en kansen
 • Door blijven verkopen terwijl de organisatie de leveringen niet kan nakomen
 • Gebrek aan controle op de uitgaven
 • Interne vergaderingen blijven uit
 • Medewerkers ontvangen te veel salaris
 • De ondernemer verzamelt mensen om zich heen die verkeerde bedoelingen hebben
 • De ondernemer het team alleen van zich horen als hij kritiek heeft en is vervolgens weer gevlogen
 • De ondernemer is achterdochtig
 • Goede interne communicatie blijft uit
 • Hoop is gevestigd op wonderen en geluk, dus geen duidelijke visie
 • De organisatie krijgt zware kritiek en krijgt negatieve aandacht door bijvoorbeeld rechtszaken
 • Het vertrouwen en ontzag komt in een diep dal terecht
 • De processen en systemen klappen in
 • Alles heeft voorrang en er worden geen prioriteiten gesteld
 • De ondernemer blijft onmisbaar om de organisatie te runnen en te laten groeien, maar zijn aanwezigheid wordt hierdoor steeds essentiëler

Bel ons om de uitslag te bespreken
of stuur ons een bericht →

Tamer
Benieuwd hoe wij jouw merk kunnen laten groeien?
Neem contact op