Jouw bedrijf zit in de delegeerfase (0,0001% van alle bedrijven).

De groeifase waar je bedrijf zich momenteel in bevindt, is één van de zwaarste. In dit stadium moet het managementteam goed opereren. De visie en kernwaarden van het bedrijf moeten helder blijven, maar er is veel meer voor nodig om door te groeien.

De drie grootste uitdagingen:

 1. Daar waar in vorige fases de besluitvorming centraal stond, is het in deze fase een uitdaging deze besluiten te laten plaatsvinden door een persoon of een kleiner clubje binnen de organisatie. Het is niet nodig dat het wordt vastgelegd door wie, wat, waarom en hoe de besluiten worden gemaakt, als iedereen hier maar van op de hoogte is.
 2. Als de creativiteit ontbreekt in een organisatie is het vrijwel onmogelijk te innoveren. Innovatie moet deel uitmaken van een aerodynamisch proces. Tijdens dit proces dient er helderheid te zijn over wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
 3. Je hebt te maken met individuele doelen, teamdoelen, en bedrijfsdoelen. Deze dienen allemaal in elkaar over te lopen. Maar ook dagdoelen, weekdoelen, maanddoelen, kwartaaldoelen en jaardoelen moeten allemaal op elkaar aansluiten.

Belangrijke aspecten van deze fase:

 • Door alleen de missie, visie en kernwaarden te benoemen, behaal je geen resultaat. Deze punten dienen ook daadwerkelijk te spelen en te leven binnen de organisatie en ondersteuning bieden voor de business.
 • Mensen moeten weten hoe en waar beslissingen over bepaalde onderwerpen worden genomen. Hiervoor dienen werkende processen opgesteld te worden.
 • Creativiteit moet gestimuleerd en gecontroleerd worden
 • Alle doelen binnen de organisatie moeten elkaar voeden en sterker maken, dus individuele doelen moeten aansluiten bij de teamdoelen en de teamdoelen bij de organisatiedoelen
 • Weloverwogen essentie en prioriteiten
 • Goed werkende systemen en een organisatiestructuur die functioneel is
 • Voorspelbaar van de beste kwaliteit, en in hoge mate onderscheidend zijn.
 • Groei in marges en in omzet
 • De organisatie is helemaal klaar voor nieuwe stappen
 • Iedereen kan op elkaar bouwen en er is sprake van wederzijdig respect. Ook is er een goede samenhang en integratie van structuur binnen de onderneming.

Welke vragen moet je jezelf stellen in deze fase?

 • Hoe komen we aan een goede CFO, personeelsmanager en/of marketeer?
 • Hoe delegeer ik het dagelijkse management?
 • Hoe kunnen we alle personeelsleden betrekken in de visie van de onderneming?
 • Op welke plek in de organisatie kom ik als ondernemer het best tot mijn recht en voeg ik de meeste waarde toe?
 • Obstakels die ontstaan tijdens groei kun je pas verhelpen als je ze ook daadwerkelijk ziet. Maar welke problemen zijn gezond en welke niet?

Obstakels die ontstaan tijdens groei kun je pas verhelpen als je ze ook daadwerkelijk ziet. Maar welke problemen zijn gezond en welke niet?

Gezonde problemen zijn:

 • Conflicten tussen de ondernemer en het MT.
 • De visie wordt tijdelijk uit het oog verloren.
 • Beloningssystemen honoreren het onjuiste gedrag.
 • De ondernemer accepteert de organisatie als onafhankelijk.
 • De ondernemer maakt zijn eigen rol belangrijk en vormt deze naar eigen hand.
 • De ondernemer vindt het lastig de managementstijl aan te passen.
 • Er is onvoldoende toezicht.
 • Er is onvoldoende verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Laag normbesef.
 • De omzet blijft gelijk, terwijl de opbrengsten stijgen.

Ongezonde problemen zijn:

 • Er vindt een terugval plaats van de scale-up-fase naar de puberfase. Dit kan verschillende oorzaken hebben: het aantal medewerkers van de organisatie neemt af.
 • Doelen die elkaar niet aanvullen, niet op elkaar aansluiten en uiteenlopend zijn
 • De ondernemer verlaat het bedrijf, al dan niet uit eigen wil
 • Bepaalde werknemers krijgen bonussen voor prestaties die ze verrichten, zelfs wanneer de organisatie aan tekorten leidt
 • Het is een komen en gaan van MT-leden en het is niet duidelijk wie de besluiten maakt
 • Het vertrouwen in elkaar en wederzijds respect brokkelt langzaam af
 • Er heerst enorm veel interne politiek
 • De ondernemer wil niet (of kan simpelweg niet) op een andere manier leidinggeven
 • Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in instrumenten waar controle mee uitgeoefend kan worden
 • ‘Divide and conquer’-management
 • De managementstijl wordt niet aangepast aan de situatie
 • Er zijn verschillen in beloningen en er worden enorm hoge salarissen verstrekt
 • De omzet reduceert, maar de winsten laten een stijgende lijn zien

Naar de volgende groeifase.

Er zijn vier factoren die tot resultaat leiden en je naar de volgende fase brengen:

 1. Processen worden goed ondergebracht bij hoofdspelers van het MT
 2. Innovatie moet gestandaardiseerd worden in een proces
 3. Een hernieuwde, passende cultuur en organisatiestructuur implementeren
 4. De ondernemer neemt één nieuwe rol aan. Andere rollen worden ingevuld door anderen.

Als bovenstaande punten gerealiseerd kunnen worden, is het tijd voor de laatste groeifase.

Bel ons om de uitslag te bespreken
of stuur ons een bericht →

Tamer
Benieuwd hoe wij jouw merk kunnen laten groeien?
Neem contact op