Jouw bedrijf bevindt zich in de flowfase.

De flowfase, ook wel de normalisatiefase, is het vijfde en daarmee laatste stadium uit het groeiproces. In deze fase heb je maar één doel voor ogen: niet meer terugzakken naar een lagere fase en doorgroeien.

De fase is het meest opmerkelijk, want het bedrijf zelf blijft grote stappen maken, mits het in deze fase blijft. Deze fase kent geen grenzen. Maar het lukt maar weinig ondernemingen om die groei vast te houden en in deze fase te blijven. De kans is groot dat het bedrijf mogelijk terugzakt naar stabiliteit. Dit klinkt misschien goed, maar dit wil je niet. Dit betekent namelijk  dat je in evenwicht bent, maar dat de vernieuwing in je bedrijf is gestopt.

Kenmerken van de flowfase:

 • Het bedrijf draagt de visie en kernwaarden uit en dit uit zich in alles wat er binnen de onderneming gebeurt
 • Een ongedwongen en formeel besturingsmodel dat werkbaar is
 • Doelen die eenduidig zijn en elkaar hierdoor aanvullen en sterker maken
 • Werkbare processen, systemen en organisatiestructuur
 • De uitvoering is subliem en voorspelbaar

Het bedrijf heeft de middelen om te vernieuwen met een gevat innovatieproces. Daarnaast groeien de winst en de omzet.

Management development is in dit stadium het enige normale probleem. Over het algemeen stijve trainingen van in het bijzonder de directie en het management. Er is onvoldoende tijd om te werken aan het bedrijf zelf, maar dat lijkt ook niet van belang. De onderneming schiet de lucht in, ‘dus wat moeten we nog leren?’

Bovenstaande is een teken van een terugval naar de voorgaande fase. Leiderschapservaring resulteert in verandering binnen de organisatie en het bedrijf anticipeert daar niet op. In de tussentijd treden er nieuwe directeuren en managers aan. Dit is waar de eerste barsten kunnen ontstaan. Management development is het enige dat ervoor kan zorgen dat de directie en het management capabel genoeg zijn om de groei te controleren.

Er kunnen ook genoeg ongezonde problemen optreden in deze fase:

 • Kenmerken van achteruitgang
 • Aanwijzingen dat de organisatie minder proactief handelt op een innoverende aanpak
 • De onderneming is content met zichzelf en de processen
 • Afgaan op hetgeen dat voorheen goed werkte
 • Het gevoel van gerustheid overheerst in plaats van het gevoel dat iets ‘moet’
 • Er is discipline, omdat dit er ook moet zijn
 • De directie en het management zijn steeds meer te vinden achter hun bureau
 • Het deel van het budget dat wordt besteedt aan de eigen organisatie stijgt als percentage van de omzet
 • De macht verplaatst van business units naar ondersteunende afdelingen
 • Meer sturing op data in plaats van gezond verstand
 • De mate waarin de onderneming bereid is risico’s te nemen om haar bedrijfsdoelen te behalen, wordt minder
 • De bedrijfsvisie wordt minder duidelijk gemaakt

In deze fase blijven is hard werken. Lukt dit je wel, dan word je beloond. Lukt het niet? Dan is het toekomstperspectief treurig. Je kunt zover terugvallen dat je uiteindelijk bedrukt wordt en in het ergste geval: een faillissement of overname.

Om wel in deze fase te blijven, is het belangrijk jezelf een aantal vragen te blijven stellen en daar goede antwoorden bij te vinden:

 • Hoe kunnen we in deze fase verblijven?
 • Op wat voor manier kan de balans tussen flexibiliteit en voorspelbaarheid gewaarborgd blijven met iets meer de nadruk op flexibiliteit?
 • Hoe stimuleren we te allen tijde het innovatieproces?
 • Hoe signaleren we aanwijzingen van terugval?

Voor iedere onderneming is het een opgave om deze fase te bereiken en vervolgens niet terug te vallen. Wat er zo lastig is? De balans vinden tussen flexibel zijn en een goede structuur hanteren. Bedrijven die dit wel weten te realiseren, groeien dan ook als een speer.

Bel ons om de uitslag te bespreken
of stuur ons een bericht →

Tamer
Benieuwd hoe wij jouw merk kunnen laten groeien?
Neem contact op