Jouw bedrijf bevindt zich in de ontdekkingsfase (95% van alle bedrijven).

Jouw bedrijf zit momenteel in een bijzondere, maar breekbare fase. Deze fase typeert zich door ontwrichting, drukte en onrust. Er zijn vrijwel geen processen en systemen, waardoor de manager een micromanager is. In dit stadium ligt de focus vooral op producten en/of diensten. De marges zijn schraal, omdat er veel kortingen worden vergeven bij de verkoop. De geldstroom is eerder negatief dan positief, omdat er in deze fase veel geld wordt geïnvesteerd.

Elevate Groeitest | Ontdekkingsfase

Belangrijke onderdelen van deze fase:

 • Wat is de beste manier voor mijn organisatie om zoveel mogelijk producten te verhandelen?
 • Hoe kan ik mijn producten het beste promoten?
 • Kan iemand uit mijn netwerk mij hierbij ondersteunen of coachen?
 • Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer tijd overhoud? Moet ik daarvoor leuke activiteiten afzeggen? Hoe kan ik het best plannen?
 • Wat kan ik klanten aanbieden om ze te overtuigen voor mijn product te kiezen?
 • Waar haal ik geld vandaan?

Marktoriëntatie

Er is geen sprake van sales- of marktoriëntatie. Alles draait om producten. De ondernemer brengt producten aan de man.

Waar loop je in deze fase vaak tegenaan?

 • Kritische vragen stellen aan mogelijke geldschieters
 • De focus ligt voornamelijk op het promoten en verkopen van producten
 • De ondernemer blijft dedicated, ondanks de toenemende gevaren
 • Negatieve geldstroom
 • De inzet van de ondernemer wordt voortdurend op de proef gesteld
 • Weinig ervaring op het gebied van sturing en leiding geven
 • Er wordt weinig of geen gebruik gemaakt van systemen die processen makkelijker zouden kunnen maken
 • Het is normaal om fouten te maken en dat is niet erg in deze fase
 • Er wordt alleen gehandeld als zich een probleem voordoet. Er zijn geen processen gebouwd om fouten te ondervangen.
 • Het gezinsleven wordt zwaar beïnvloed
 • De managementstijl van de ondernemer wijzigt
 • Te snel streven naar een scale-up, waardoor de start-up-tijd te kort is
 • De ondernemer treedt op als alleenheerser

Problemen die ongebruikelijk zijn in deze fase:

 • De focus moet meer klant- en marktgericht zijn in plaats van productgericht
 • Argwaan richting investeerders
 • Door de risico’s raakt de ondernemer gedemotiveerd en toont minder inzet
 • Negatieve geldstroom waar niet op gerekend is
 • De inzet van de ondernemer neemt af of verdwijnt
 • Als ondernemer te snel werkzaamheden overdragen en niet meer zelf uitvoeren
 • Te vroeg beginnen met systemen, regels en procedures opstellen
 • Hoogmoedig gedrag van de ondernemer en geen oren hebben voor de mening van anderen
 • Geen ruimte bieden voor fouten
 • De problemen zijn te groot om weer uit te komen
 • Het gezin is tegen de onderneming
 • De ondernemer past zijn managementstijl niet aan of is niet geschikt om te managen
 • Te lang in de start-up-fase, waardoor het bedrijf onvoldoende stappen maakt
 • De ondernemer wil overal een vinger in de pap houden

Bel ons om de uitslag te bespreken
of stuur ons een bericht →

Tamer
Benieuwd hoe wij jouw merk kunnen laten groeien?
Neem contact op